Het bestuur

De kroon is een lokale en pluralistische instelling, inhoudelijk bestuurd door het vaste team en actieve burgers. Deze mensen stippelen, in overleg met de Vlaamse Gemeenschapscommissie, het lokale beleid uit en spelen in op het alledaagse leven in Sint-Agatha-Berchem en Brussel. Dit gebeurt via de 'Algemene Vergadering' en de 'Raad van Bestuur' van het centrum.

Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur wordt verkozen uit en door de Algemene Vergadering en is verantwoordelijk voor het inhoudelijk en zakelijk beleid van De kroon.

Onze huidige Raad van Bestuur bestaat uit:

Voorzitter: Christina Brunnenkamp a.i.
Ondervoorzitter: Jo Marcelis
Secretaris: Lut De Koker
Penningmeester: Dario Vunckx

Bestuursleden:
Jo Marcelis
Jan Bastyns                                                                           
Lieven Poelvoorde                                                                         
Luc Dehaen
Hugo Demullier
Maude Van Gyseghem                                                               

Waarnemer gemeente Sint-Agatha-Berchem: Katia Van den Broucke / Margo Van Gyseghem

Algemene Vergadering

De Algemene Vergadering is het overlegplatform bestaande uit alle verenigingen, instellingen, projecten en personen die op de een of andere manier actief betrokken zijn bij de werking van De Kroon. Het bundelt initiatieven en ideeën van partners en bezoekers over de werking van het centrum.
Daarnaast is het ook een forum dat mensen de kans geeft om zich uit te spreken over wat er reilt en zeilt in onze gemeente!

Wil je graag deel uitmaken van de AV? Stuur een mailtje naar dekroon@vgc.be