Kinderen/Jongeren

Vakantie en vrije tijd

Creatieve kindercursus: ‘Programmeren’

28.10.2019 - 31.10.2019

In de basismodule COMPUTERTAAL leren de kinderen op één week tijd hoe ze hun eigen games, muziek en verhaaltjes kunnen programmeren. Kinderen die al basislessen programmeren gevolgd hebben, kunnen aan de slag met ROBOMANIA: het bouwen en programmeren van robots!

Kleuterturnen 4 tot 6 jaar op zaterdag

28.9.2019 - 25.1.2020

Huppelen, springen, rennen, rollen, met de bal spelen, gooien, vangen, dansen op muziek ...

Families

Ernst

24.10.2019

Een voorstelling op het snijvlak
van documentaire fictie,
theater, circus & film.

Quality Time

25.10.2019

Muziek in Dkantine.

Jan-Pieter Delcour is een Brussels
singer-songwriter met ruim 20 jaar
podiumervaring.