Raad van Bestuur

De kroon is een lokale en pluralistische instelling, inhoudelijk bestuurd door het vaste team en actieve burgers. Deze mensen stippelen, in overleg met de Vlaamse Gemeenschapscommissie, het lokale beleid uit en spelen in op het alledaagse leven in Sint-Agatha-Berchem en Brussel. Dit gebeurt via de 'Algemene Vergadering' en de 'Raad van Bestuur' van het centrum.
De Algemene Vergadering is het overlegplatform van alle verenigingen, instellingen, projecten en personen die op de een of andere manier actief betrokken zijn bij de werking van De Kroon. Een overzicht van onze verenigingen kan je terugvinden onder “Verenigingen”. 

De Raad van Bestuur wordt verkozen uit en door de Algemene Vergadering en is verantwoordelijk voor het inhoudelijk en zakelijk beleid van De kroon.

Onze huidige Raad van Bestuur bestaat uit:

Voorzitter: Margo Van Gyseghem 
Ondervoorzitter: Christina Brunnenkamp
Secretaris: Lut De Koker
Penningmeester: Dario Vunckx
 

Bestuursleden:

Jan Bastyns                                                                                          
Lieven Poelvoorde                                                                         
Jo Marcelis 
Luc Dehaen
Hugo Demullier
Maude Van Gyseghem
                                                                    
Vertegenwoordiger gemeente Sint-Agatha-Berchem: Wietze Minne
Waarnemer gemeente Sint-Agatha-Berchem: Katia Van den Broucke