Symbiose 1082

Symbiose 1082

Op 27 februari '08 keurde het College van Burgemeester en Schepenen van Sint-Agatha-Berchem het actielabel Symbiose 1082 goed, een keurmerk voor culturele samenwerkingsprojecten, gericht op een betekenisvolle publieksuitwisseling tussen Nederlandstalige en Franstalige instellingen.

Sint-Agatha-Berchem bevestigt hiermee de goede verstandhouding waarmee haar twee grote taalgemeenschappen al jaren in symbiose samenwerken en mooie projecten (bv. het Visueel Festival Visuel) realiseren. Naast de bestendiging van een culturele samenwerking, vormt de introductie van dit label een signaal van de gemeente Sint-Agatha-Berchem aan haar inwoners en aan alle Brusselaars om verdraagzaamheid, wederzijds respect en empathie te promoten tussen de twee grote Brusselse cultuurgemeenschappen, en alle andere gemeenschappen.

Symbiose 1082 is een initiatief van de zes grote cultuurhuizen van Sint-Agatha-Berchem: de Nederlandstalige en Franstalige academie, de Nederlandstalige en Franstalige bibliotheek, gemeenschapscentrum De kroon en het Franstalige culturele centrum Archipel 19.

Meer info over deze organisaties?
• Nederlandstalige Bibliotheek Sint-Agatha-Berchem: www.sint-agatha-berchem.bibliotheek.be
• Franstalige Bibliotheek Sint-Agatha-Berchem: www.biblioberchem.com
• Nederlandstalige Academie voor Muziek & Woord: www.academiesab.be
• Franstalige Academie voor Muziek & Woord: Koning Boudewijnplaats 1, 1082 Berchem-Sainte-Agathe - 02/ 468 02 36
• Franstalig cultuurhuis: http://archipel19.be

Lokaal cultuurbeleid
De cultuurbeleidscoördinator verzorgt de opvolging van het gemeentelijk cultuurbeleid.
De cultuurbeleidscoördinator: Margo Van Gyseghem

Departement Opvoeding en Vrije Tijd
Gemeentebestuur Sint-Agatha-Berchem - Tel.: 02 435 13 92

E-mail: mavangyseghem@berchem.brussels

‘Nieuwkomers maken het dorp spannend’, het integraal cultuurbeleidsplan 2014 - 2019 voor Sint-Agatha-Berchem, werd zowel door de Vlaamse Gemeenschapscommissie als door de Vlaamse Gemeenschap goedgekeurd.

'We willen open huizen worden waar iederéén zich welkom voelt, ongeacht afkomst of taal', het integraal cultuurbeleidsplan 2020 - 2025 voor Sint-Agatha-Berchem, werd zowel door de Vlaamse Gemeenschapscommissie als door de Vlaamse Gemeenschap goedgekeurd.

Als u deze cultuurbeleidsplannen wil lezen, dan klikt u gewoon op het document.