Wijkinitiatieven

Buiten de muren ook aan cultuur doen!

We trekken naar verschillende wijken in Berchem en proberen daar met een op maat uitgewerkt project de sociale cohesie in de wijk te verhogen. Zo organiseren we in 2014 verschillende projecten zoals bvb een filmproject in de Cité Moderne, een petanquetornooi tijdens Carrefour des génerations,...