Projecten

De kroon kiest in haar werking voor burgerparticipatie en voor co-creatie met nieuwe projecten zoals ‘Repair Café 1082’, ‘Kinderen Baas’ en ‘Artiesten in residentie’. De Kroon wil zo de betrokkenheid van de lokale (potentiële) gebruikers en lokale partners bij de werking van het gemeenschapscentrum stimuleren. Deze burgerparticipatie bevorderen komt ook tot uiting in de algemene werking van De kroon zoals bvb in haar allomgekende Visueel Festival Visuel.